۲۸ مرداد ۱۳۹۷

ستاد مردمی درمان اربعین حسینی علیه السلام

فرم ثبت نام

مشخصات پرسنلی

چنانچه شرعا و قانونا به تمامی مفاد میثاق نامه متعهد می شوید نسبت به ثبت نام نهایی اقدام فرمایید.

که در مواقع ضروری با آنها تماس گرفته شود.

سوابق درمانی

به همراه داشتن کپی مدرک الزامی می باشد.

در صورت نداشتن مدرک درمانی ، توانایی خود را شرح دهید.

گذرنامه تا شش ماه بعد از پیاده روی باید اعتباد داشته باشد.

آدرس

نام استان را کامل تایپ کنید.

آپلود مدارک جهت بیمه پرسنل

این بخش جهت بیمه افراد الزامی می باشد. - تصاویر مجاز : jpg, jpeg, png, gif - حدhکثر حجم هر فایل 5 MB

انتخاب مسیر …
انتخاب مسیر …
انتخاب مسیر …
انتخاب مسیر …
لطفا صبر کنید

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ است.